آزمون بدبینی

0%

در صف صندوق پرداخت سریع هایپر مارکت ایستاده ام ( جایی که در تابلو صراحتاً قید شده است : این صف برای مشتریانی است که فقط 10 قلم جنس دارند ) :

صحیح غلط !

در بسیاری از شهرهای بزرگ، افراد بی خانمان زیادی زندگی می کنند:

صحیح غلط !

بیماری ایدز تقریباً همه گیر شده است.

صحیح غلط !

کار واقعاً مهمی در پیش است که باید انجام شود.

صحیح غلط !

اتوموبیل هایی که در جاده ناشناس در جلوی من می رانند به محض آنکه به یک پیچ می رسند کم کم از سرعت خود کاسته و سپس متوقف می شوند.

صحیح غلط !

انتخابات نزدیک می شود.

صحیح غلط !

شخصی را که بسیار چاق است در خیابان میبینم.

صحیح غلط !

سرنشین یک اتومبیل هستم و در صندلی جلو نشسته ام.

صحیح غلط !

اگر اصل بر شرافت و پاکدامنی بود، بیشتر مردم بدون بلیت و دزدکی به داخل اتوبوس نمی رفتند.

صحیح غلط !

سرگرم صحبت با همسر یا دوستم هستم.

صحیح غلط !

برای یک مسافرت هوایی درخواست تعیین صندلی می کنم.

صحیح غلط !

همسر یا دوستم سرگرم تهیه غذاست.

صحیح غلط !

مردم را میبینم که در پاساژ های سرپوشیده می گردند.

صحیح غلط !

همسر یا دوستم می خواهد برایم هدیه تولد بخرد.

صحیح غلط !

صف های کند بیشتر در بانک ها و سوپرمارکت ها هستند.

صحیح غلط !

آزمون بدبینی
بدبینی شما بسیار کم است.
خوشبختانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما میزان بدبینی شما بسیارکم است . اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی خشم و پرخاشگری، لطفاً آزمون خشم و آزمون پرخاشگری را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از بدبینی خود را با نمرات خشم و پرخاشگری جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
بدبینی شما در حد نگرانی است.
متاسفانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما، میزان بدبینی شما در حد نگرانی است! و این موضوع می‌تواند سلامتی شما و روابطتان را با دیگران به خطر بیاندازد. اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی خشم و پرخاشگری، لطفاً آزمون خشم و آزمون پرخاشگری را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از بدبینی خود را با نمرات خشم و پرخاشگری جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
بدبینی شما بسیار زیاد است.
متاسفانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما، میزان بدبینی شما بسیار زیاد است ! و این موضوع می‌تواند سلامتی شما و روابطتان را با دیگران به خطر بیاندازد. اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی خشم و پرخاشگری، لطفاً آزمون خشم و آزمون پرخاشگری را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از بدبینی خود را با نمرات خشم و پرخاشگری جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
این مطلب در ارسال شده است. پیوند ثابت را علامت گذاری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *