آزمون خشم

0%

جوانی صدای ضبط ماشینش را تا آخرین حد بالابرده است و از جلوی خانه من می گذرد :

صحیح غلط !

یکی از عناوین مهم خبری امروز درباره جنایت ناشی از مصرف مواد مخدر است.

صحیح غلط !

در یک ترافیک سنگین گرفتار شده ام.

صحیح غلط !

شخصی رفتاری غیر منصفانه ای با من می کند.

صحیح غلط !

در صف بانک یا سوپر مارکت که به کندی پیش می رود گیر کرده ام .

صحیح غلط !

آسانسور در یک طبقه بالاتر از طبقه ای که در آنجا انتظار می کشند بیش از حد توقف می کند.

صحیح غلط !

کسی از کاری که من انجام داده‌ام و انتقاد می کند.

صحیح غلط !

درگیر یک مباحثه شده‌ام.

صحیح غلط !

از یک حمله تروریستی دیگر با خبر می شوم.

صحیح غلط !

زندگی پر از ناراحتی های کوچک است.

صحیح غلط !

تقریبا هر روز هفته احساس ویژه‌ای دارم .

صحیح غلط !

غریبه ای در فروشگاه به من تنه می‌زند.

صحیح غلط !

یادم می آید که چیزی قبلاً عصبانیم کرده است.

صحیح غلط !

گاهی مجبورم با افراد بی قابلیت کار کنم.

صحیح غلط !

در بیشتر مباحثاتی که دارم نقش ها همواره یکسانند.

صحیح غلط !

آزمون خشم
میزان خشم شما بسیار کم است.
خوشبختانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما میزان خشم شما بسیارکم است . اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی بدبینی و پرخاشگری، لطفاً آزمون بدبینی و آزمون پرخاشگری را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از خشم خود را با نمرات بدبینی و پرخاشگری جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
میزان خشم شما قابل ملاحظه است.
متاسفانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما، میزان خشم شما در حد نگرانی است! و این موضوع می‌تواند سلامتی شما و روابطتان را با دیگران به خطر بیاندازد. اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی بدبینی و پرخاشگری، لطفاً آزمون بدبینی و آزمون پرخاشگری را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از خشم خود را با نمرات خشم و پرخاشگری جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
میزان خشم شما بسیار زیاد است.
متاسفانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما، میزان خشم شما بسیار زیاد است ! و این موضوع می‌تواند سلامتی شما و روابطتان را با دیگران به خطر بیاندازد. اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی بدبینی و پرخاشگری، لطفاً آزمون بدبینی و آزمون پرخاشگری را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از خشم خود را با نمرات خشم و پرخاشگری جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
این مطلب در ارسال شده است. پیوند ثابت را علامت گذاری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *