آزمون پرخاشگری

0%

آرایشگر من موهایم را بیش از آنچه می خواستم کوتاه کرده است:

صحیح غلط !

زمانی که از دست کسی سخت عصبانی شده ام.

صحیح غلط !

گاهی با دوستان یا خویشاوندان درگیری لفظی پیدا می کنم.

صحیح غلط !

گاهی احساس خشم خود را فرو می برم.

صحیح غلط !

راننده ای از سمت راست از من سبقت می گیرد و جلوی من می پیچد.

صحیح غلط !

شخصی از روی نادانی ادعایی می کند.

صحیح غلط !

شخصی بی ادبی کرده و آزار می رساند.

صحیح غلط !

نزد کسی هستم که از او دلخوشی ندارم.

صحیح غلط !

یکی از دوستان یا همکاران با نظر من مخالفت می کند.

صحیح غلط !

در یک مذاکره، شخصی خیلی کند صحبت می کند.

صحیح غلط !

من خیلی به تربیت بچه ها معتقدم.

صحیح غلط !

در گذشته مواقعی وجود داشته که سخت عصبانی شده ام.

صحیح غلط !

یکی از دوستانم کاری انجام داده که مورد تایید من نیست.

صحیح غلط !

دوستم در آخرین لحظه زنگ می زند که خسته است و امشب نمی تواند از خانه خارج شود و من می مانم و دو بلیط سینمای ۲۰ هزار تومانی.

صحیح غلط !

شخصی در یک میهمانی متکلم وحده شده است.

صحیح غلط !

نسبت به شخصی نظر خوبی ندارم.

صحیح غلط !

آزمون پرخاشگری
میزان پرخاشگری شما بسیار کم است.
خوشبختانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما میزان پرخاشگری شما بسیارکم است . اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی بدبینی و خشم، لطفاً آزمون بدبینی و آزمون خشم را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از پرخاشگری خود را با نمرات بدبینی و خشم جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
میزان پرخاشگری شما روی مرز است.
متاسفانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما میزان پرخاشگری شما نگران کننده است . اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی بدبینی و خشم، لطفاً آزمون بدبینی و آزمون خشم را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از پرخاشگری خود را با نمرات بدبینی و خشم جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
میزان پرخاشگری شما زیاد است.
متاسفانه در این زمان با توجه به پاسخ‌های شما میزان پرخاشگری شما زیاد است . اما برای آزمودن دو عامل دیگر ستیزه جویی، یعنی بدبینی و خشم، لطفاً آزمون بدبینی و آزمون خشم را هم انجام دهید و نمره به دست آمده از پرخاشگری خود را با نمرات بدبینی و خشم جمع بزنید. اگر مجموع نمرات شما پایین‌تر از 10 بود ، ستیزه جویی شما در حد نرمال و طبیعی است و تندرستی شما در خطر نیست. اما اگرعدد به دست آمده بالاتر از عدد 10 باشد یعنی ستیزه جویی شما آنقدر زیاد است که می‌تواند تندرستی و روابط شما را به خطر بیاندازد. شما حتماً نیاز به یادگیری مهارت کنترل خشم و پرخاشگری دارید.
این مطلب در ارسال شده است. پیوند ثابت را علامت گذاری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *