لطفا پس از خواندن هر عبارت نگرش خود را نسبت به آن ،  با انتخاب یکی از گزینه های کاملا مخالفم ، مخالفم ، خنثی ( نظری ندارم ) ، موافقم  و کاملا موافقم نشان دهید .

لطفا آن چیزی که واقعا هستید را علامت بزنید نه آن چیزی را که دوست دارید باشید .