آزمون ستیزه جویی

صفت ستیزه جویی در انسان از 3 عامل بدبینی، خشم و پرخاشگری تشکیل شده است.

لطفاً هر3 آزمون زیر را انجام داده و درپایان آن امتیاز به دست آمده را یادداشت نمایید. بعد از پایان هر 3 آزمون ، 3 امتیاز به دست آمده را باهم جمع نمایید. این جمع نمایانگر امتیاز ستیزه جویی شما می باشد. 

اگر جمع کل امتیاز به دست آمده زیر 10 باشد.

یعنی خوشبختانه این صفت در شما بسیار پایین و تهدیدی برای سلامتی یا روابط شما نمی باشد.

اگر جمع کل امتیاز به دست آمده بالای 10 باشد.

یعنی متاسفانه شما جزو آن دسته ای از افراد قرار می‌گیرید که به خاطر ستیزه جویی بالا احتمال در خطر بودن سلامتی و روابط شما بسیار زیاد است و شما حتماً برای کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری خود نیاز به آموزش این مهارت دارید.

آزمون بدبینی

بدبینی؛ نوعی بی‌اعتمادی نسبت به مقاصد و نیات مردم است که باعث می‌شود شخص بدبین دائماً دربرابر رفتار دیگران، حالت آحتیاط آمیز به خود بگیرد.

در این آزمون کوتاه بطور اجمالی با این صفت شخصیتی خود، در حال حاضر آشنا می‌شوید.

برای شروع کلیک کنید دوره کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری

آزمون خشم

خشم نوعی هیجان اصلی در انسان است که غالباً به خاطر انتظار شخص از رفتار ناشایسته دیگران به وجود می‌اید.

در این آزمون کوتاه بطور اجمالی با میزان خشم خود، در حال حاضر آشنا می‌شوید.

برای شروع کلیک کنید دوره کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری

آزمون پرخاشگری

پرخاشگری رفتاری است که فرد براثر خشم و افکار منفی ناشی از آن از خود بروز می دهد.

در این آزمون کوتاه بطور اجمالی با میزان پرخاشگری خود ، در حال حاضر آشنا می‌شوید.

برای شروع کلیک کنید دوره کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری

کامل‌ترین دوره کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری

دوره کامل کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری

190,000 تومان 123,000 تومان

مدرس : مجید میری

مدت دوره :  13 جلسه درس‌گفتار شامل 243 دقیقه فایل صوتی 

نوع دوره : غیر حضوری

مخاطبین : همه افراد بالای 18 سال

اطلاعات بیشتر